Kompleksowe badania przeszłości obszarów zalesionych

W dniach 19-20 lipca w ramach projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” odbyła się w Białowieży konferencja zatytułowana „”. Celem spotkania było zebranie w jednym miejscu badaczy współpracujących z naszym projektem którzy zajmują się szeroko pojętymi badaniami paleośrodowiskowymi i paleogeograficznymi. Każdy z zaproszonych gości przedstawił prezentację z zakresu danej specjalizacji ze szczególnym naciskiem na możliwości wykorzystania swojego doświadczenia w ramach badań Puszczy Białowieskiej. Drugim etapem konferencji był objazd po stanowiskach archeologicznych które do tej pory przebadaliśmy i badamy obecnie. Spotkanie to pozwoliło zoptymalizować i uaktualnić harmonogram przeprowadzanych badań przyrodniczych i jeszcze lepiej zsynchronizować je z prowadzonymi przez nas wykopaliskami. W spotkaniu udział wzięli: dr hab. Piotr Kittel oraz dr Jerzy Sikora z Uniwersytetu Łódzkiego którzy zajmują się geomorfologią i geoarcheologią; dr Urszula Zawadzka Pawleska z Uniwersytetu Warszawskiego będąca geomorfologiem oraz specjalistą z zakresu analiz przestrzennych; dr Bogusława Kruczkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspert z zakresu gleboznawstwa; mgr Mateusz Krupski z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz fundacji Archeolodzy.org zajmujący się analizami mikromorfologicznymi; dr Marcelina Zimny z Uniwersytetu Gdańskiego która prowadzi badania palinologiczne na obszarze Puszczy Białowieskiej oraz dr inż. Jadwiga Barga-Więcławska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach specjalizująca się w badaniach nad mięczakami (malakologia). Na sympozjum pojawili się również prof. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN którzy podzielili się szeregiem cennych uwag. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli mgr Dariusz Krasnodębski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, od kilkunastu lat prowadzący lat badania archeologiczne na obszarze Puszczy Białowieskiej oraz dr Janusz Budziszewski z Instytutu Archeologii UKSW. Nie zabrakło również członków projektu uczestniczących obecnie w badaniach terenowych. Sympozjum przewodniczył kierownik projektu prof. Przemysław Urbańczyk, a za koordynacje odpowiadali dr Kamil Niedziółka oraz mgr Michał Jakubczak. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć ze spotkania.
Fot. Michał Leloch

   

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.