Strona główna

      Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam gościć Państwa na stronie naszego projektu pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej.
Nasz wielodziedzinowy projekt (łączący nauki przyrodnicze i historyczne), ma na celu stworzenie w systemie mapy archeologicznego pokrycia Puszczy Białowieskiej oraz szczegółowego katalogu  danych pozwalających na ukazanie związku człowieka z puszczą od czasów prehistorycznych do czasów nam współczesnych.
Projekt potrwa trzy lata. Informacje z badań posłużą do wypracowania metod ochrony znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej stanowisk archeologicznych, aby w pełni móc zaprezentować wielowymiarowe dziedzictwo Puszczy.
W podejmowanych działaniach wykorzystywać będziemy jak najwięcej metod z archeologii nieinwazyjnej. Punktem wyjścia tych prac oprócz zwykłej kwerendy archiwalnej będzie analiza chmury punktów pochodzącej ze lotniczego skaningu laserowego (ALS), którą wykonają specjaliści związani z naszym Instytutem. Kolejnym etapem prac będzie weryfikacja terenowa opracowanych w ten sposób danych oraz dodatkowe badania specjalistyczne .
Projekt Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej jest wybitnie interdyscyplinarny; zatrudnionych w nim będzie 20 specjalistów reprezentujących nauki: historyczne, przyrodnicze i geograficzne.

Postołowo, rezerwat Szczekotowo. Badania cmentarzyska (fot. R. Szlązak)

 

Puszcza Ladzka. Cmentarzysko kurhanowe (fot. J. Wawrzeniuk)

Puszcza Ladzka. Kurhany, cmentarzyska kurhanowe, systemy pól w  zobrazowaniu ALS
(opr. M. Jakubczak i J. Wawrzeniuk)

Puszcza Ladzka. Badanie kurhanu przez Instytut Archeologii UKSW (fot. J. Wawrzeniuk)

© COPYRIGHT 2017 ALL RIGHTS RESERVED

Komentarze są wyłączone.