Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Obchody Światowego Dnia Mokradeł

Dołączamy się do obchodów Światowego Dnia Mokradeł,  zainicjowanych z okazji upamiętnia podpisania 2 lutego 1971 roku konwencji ramsarskiej. Do upamiętnienia tej daty dołączamy się z refleksją historyczną – w myśl konwencji mokradło rozumiane jest jako obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego. Puszczę Białowieską przecinają rzeki, strumienie, obfituje ona … czytaj dalej

Call for papers – Woodland archaeology (EAA 2018)

Szanowni Państwo, zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń nas sesję dotyczącą archeologii obszarów leśnych w ramach tegorocznej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (EAA) która odbędzie się we wrześniu w Barcelonie. Sesja będzie organizowana przez nasz zespół wraz z szanownymi kolegami z Pilzna i Wrocławia. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lutego 2018 r.

O Puszczy na UISPP w Paryżu.

Czwartego czerwca podczas osiemnastego UUISPP – międzynarodowej konferencji poświęconej odkrywaniu prahistorii, zaprezentowane zostaną wyniki naszych dotychczasowych badań na terenie Puszczy Białowieskiej. Michał Szubski i Michał Jakubczak w referacie pt. „Mound landscape continuum. Mapping barrows (and more) in the Białowieża Forest in large and small scale” wyjaśnią jaką rolę pełnią analizy … czytaj dalej

Życzenia noworoczne

Wszystkim naszym Sympatykom, życzymy aby nowy rok przyniósł wiele nowych odkryć zarówno badawczych jaki i życiowych. Dziękujemy, za zainteresowanie naszymi badaniami i za to że byliście z nami w pierwszym roku naszego projektu. Z serdecznymi życzeniami cały zespół badawczy

Jesienne badania weryfikacyjne – fotorelacja

Miło nam poinformować, że dodaliśmy galerię zdjęć z jesiennych badań weryfikacyjnych. Badaniami objęta została północna część Puszczy Białowieskiej. Weryfikacjami objętych zostało sześć obszarów AZP. Na ich terenie zidentyfikowano liczne grupy kopców, z czego część stanowiły kurhany i mielże. W trakcie badań odkryto również liczne ślady po działaniach wojennych z okresu … czytaj dalej

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam gościć Państwa na stronie naszego projektu pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Nasz wielodziedzinowy projekt (łączący nauki przyrodnicze i historyczne), ma na celu stworzenie w systemie mapy archeologicznego pokrycia Puszczy Białowieskiej oraz szczegółowego katalogu danych pozwalających na ukazanie związku człowieka z puszczą od czasów prehistorycznych do czasów nam współczesnych. Projekt potrwa trzy lata. Informacje z badań posłużą do wypracowania metod ochrony znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej stanowisk archeologicznych, aby w pełni móc zaprezentować wielowymiarowe dziedzictwo Puszczy. W podejmowanych działaniach wykorzystywać będziemy jak najwięcej metod z archeologii nieinwazyjnej. Punktem wyjścia tych prac oprócz zwykłej kwerendy archiwalnej będzie analiza chmury punktów pochodzącej ze lotniczego skaningu laserowego (ALS), którą wykonają specjaliści związani z naszym Instytutem. Kolejnym etapem prac będzie weryfikacja terenowa opracowanych w ten sposób danych oraz dodatkowe badania specjalistyczne . Projekt Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej jest wybitnie interdyscyplinarny; zatrudnionych w nim będzie 20 specjalistów reprezentujących nauki: historyczne, przyrodnicze i geograficzne.


Postołowo, rezerwat Szczekotowo. Badania cmentarzyska (fot. R. Szlązak)


Puszcza Ladzka. Cmentarzysko kurhanowe (fot. J. Wawrzeniuk)


Puszcza Ladzka. Kurhany, cmentarzyska kurhanowe, systemy pól w zobrazowaniu ALS (opr. M. Jakubczak i J. Wawrzeniuk)


Puszcza Ladzka. Badanie kurhanu przez Instytut Archeologii UKSW (fot. J. Wawrzeniuk)© COPYRIGHT 2017 ALL RIGHTS RESERVED