Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

New technologies in woodland archaeology – Call for papers: Session #42 (S42)

Wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w badaniach archeologicznych prowadzonych na obszarach pokrytych lasami zapraszamy na organizowaną przez nas i kolegów z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN sesję „New technologies in woodland archaeology: problems and limitations”. Odbędzie się ona w ramach corocznej konferencji … czytaj dalej

Kompleksowe badania przeszłości obszarów zalesionych

W dniach 19-20 lipca w ramach projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” odbyła się w Białowieży konferencja zatytułowana „”. Celem spotkania było zebranie w jednym miejscu badaczy współpracujących z naszym projektem którzy zajmują się szeroko pojętymi badaniami paleośrodowiskowymi i paleogeograficznymi. Każdy z zaproszonych gości przedstawił prezentację z zakresu danej … czytaj dalej

Letnie badania wykopaliskowe

W ramach letnich badań archeologicznych zaplanowane zostały prace wykopaliskowe na terenie środkowej i północnej części Puszczy. W czerwcu prace będą prowadzone na terenie rezerwatu Szkotowo i w Puszczy Lackiej, w lipcu i sierpniu na terenie BPN oraz min. w oddziałach leśnych 183B, 214C, 251B/251D. Od 23 lipca w badaniach, oprócz … czytaj dalej

O Puszczy na CAA w Toruniu.

O Puszczy na CAA w Toruniu. 18 maja mieliśmy okazję zaprezentować wyniki naszych najnowszych badań oraz przedstawić stosowane przez nas techniki dokumentacji na dorocznie organizowanej przez CAA Poland konferencji na temat nowoczesnych metod dokumentacyjnych. W imieniu zespołu badawczego, wszystkim słuchaczom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym wystąpieniem i badaniami.

21 marca – Międzynarodowy Dzień Lasów

Od 2012 roku 21 marca w Polsce i na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. Dołączamy się do obchodów i zapraszam wszystkich do refleksji nad kryjącym się w lasach dziedzictwem zarówno przyrodniczym jak i kulturowym. Jako członkowie zespołu badawczego świętujemy w Puszczy Białowieskiej, która jest szczególnym lasem, wyróżniającym się na … czytaj dalej

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam gościć Państwa na stronie naszego projektu pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Nasz wielodziedzinowy projekt (łączący nauki przyrodnicze i historyczne), ma na celu stworzenie w systemie mapy archeologicznego pokrycia Puszczy Białowieskiej oraz szczegółowego katalogu danych pozwalających na ukazanie związku człowieka z puszczą od czasów prehistorycznych do czasów nam współczesnych.
Projekt potrwa trzy lata. Informacje z badań posłużą do wypracowania metod ochrony znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej stanowisk archeologicznych, aby w pełni móc zaprezentować wielowymiarowe dziedzictwo Puszczy. W podejmowanych działaniach wykorzystywać będziemy jak najwięcej metod z archeologii nieinwazyjnej. Punktem wyjścia tych prac oprócz zwykłej kwerendy archiwalnej będzie analiza chmury punktów pochodzącej ze lotniczego skaningu laserowego (ALS), którą wykonają specjaliści związani z naszym Instytutem. Kolejnym etapem prac będzie weryfikacja terenowa opracowanych w ten sposób danych oraz dodatkowe badania specjalistyczne.
Projekt Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej jest wybitnie interdyscyplinarny; zatrudnionych w nim będzie 20 specjalistów reprezentujących nauki: historyczne, przyrodnicze i geograficzne.


Ladies and Gentlemen, we are very pleased to welcome you on the website of our project entitled: “Cultural and natural heritage of the Bialowieża Forest”. The main aim of this multidisciplinary enterprise (combining natural and historical sciences) is to create a detailed map and catalogue containing archaeological and environmental data linked with this large consistent woodland complex located in eastern Poland. Both of them, map and catalogue, will be presenting the relationship between man and forest from prehistoric to modern times. What is important, information gathered during this investigation will be used to develop methods of protection of archaeological sites located in the Białowieża Forest.
Our research we will based mainly on the non-destructive methods in archaeology (ALS, photogrammetry, geophysics etc.), however we are also planning to make regular excavations. Everything will be conducted in strict cooperation with representatives of natural sciences: palynology, archaeobotany, geomorphology, pedology, geodesy etc. (more than 20 specialist from various disciplines will be involved). All kind of acquired data will be finally transformed into digital GIS environment and available for everyone on the Internet.
To sum up, our project will allow to present the multidimensional heritage of the last primeval Forest in the European Plain.


Postołowo, rezerwat Szczekotowo. Badania cmentarzyska (fot. R. Szlązak)


Puszcza Ladzka. Cmentarzysko kurhanowe (fot. J. Wawrzeniuk)


Puszcza Ladzka. Kurhany, cmentarzyska kurhanowe, systemy pól w zobrazowaniu ALS (opr. M. Jakubczak i J. Wawrzeniuk)


Puszcza Ladzka. Badanie kurhanu przez Instytut Archeologii UKSW (fot. J. Wawrzeniuk)© COPYRIGHT 2017 ALL RIGHTS RESERVED