21 marca – Międzynarodowy Dzień Lasów

Od 2012 roku 21 marca w Polsce i na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów.
Dołączamy się do obchodów i zapraszam wszystkich do refleksji nad kryjącym się w lasach dziedzictwem zarówno przyrodniczym jak i kulturowym.

Jako członkowie zespołu badawczego świętujemy w Puszczy Białowieskiej, która jest szczególnym lasem, wyróżniającym się na tle lasów Polski i Europy. Cechują ją wysoki stopień naturalności, występowanie na jej terenie wszystkich głównych siedlisk leśnych spotykanych na obszarze środkowej Europy od skrajnie ubogich do wybitnie żyznych i od skrajnie suchych do bagiennych; Ponadto występuje tu pełen inwentarz dużych ssaków żyjących w warunkach naturalnych (żubr, łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, ryś). Puszcza dzięki wielowiekowej ochronie pełna jest dobrze zachowanych śladów działalności człowieka, często znajdujących się tuż pod ściółką leśną.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.