Obchody Światowego Dnia Mokradeł

fot. Andrzej Janiuk

Dołączamy się do obchodów Światowego Dnia Mokradeł,  zainicjowanych z okazji upamiętnia podpisania 2 lutego 1971 roku konwencji ramsarskiej.
Do upamiętnienia tej daty dołączamy się z refleksją historyczną – w myśl konwencji mokradło rozumiane jest jako obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego. Puszczę Białowieską przecinają rzeki, strumienie, obfituje ona w obszary podmokłe, bagniste i łęgi. Woda zawsze determinowała życie i działalność człowieka w puszczy, wpływała na decyzje zakładania osad, lokowania przemysłu drzewnego, wybierania miejsc pochówków zmarłych.  Również dla nas ma dzisiaj duże znaczenie, wpływając na miejsca i terminy podejmowania badań w puszczy. W trakcie eksploracji w Białowieskim Parku Narodowym odkryliśmy grodzisko, położone na wschód od rzeki Narewki, tuż nad rzeką Orłówką. Miejsce to  cechowała strategiczna niegdyś lokalizacja, a dziś urokliwy charakter będący dziełem człowieka i natury – utworzone przez bobry żeremie i rozległe mokradła otaczają zapomniane wały.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.