Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Call for papers – Woodland archaeology (EAA 2018)

Dear Colleagues, we are happy to announce that the call for papers for session entitled „Woodland archaeology: approaches, methods, current problems and future perspectives” is now open. This session will be organized by our team – together with our esteemed colleagues from Plzeň and Wrocław – during this year’s EAA … czytaj dalej

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam gościć Państwa na stronie naszego projektu pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Nasz wielodziedzinowy projekt (łączący nauki przyrodnicze i historyczne), ma na celu stworzenie w systemie mapy archeologicznego pokrycia Puszczy Białowieskiej oraz szczegółowego katalogu danych pozwalających na ukazanie związku człowieka z puszczą od czasów prehistorycznych do czasów nam współczesnych. Projekt potrwa trzy lata. Informacje z badań posłużą do wypracowania metod ochrony znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej stanowisk archeologicznych, aby w pełni móc zaprezentować wielowymiarowe dziedzictwo Puszczy. W podejmowanych działaniach wykorzystywać będziemy jak najwięcej metod z archeologii nieinwazyjnej. Punktem wyjścia tych prac oprócz zwykłej kwerendy archiwalnej będzie analiza chmury punktów pochodzącej ze lotniczego skaningu laserowego (ALS), którą wykonają specjaliści związani z naszym Instytutem. Kolejnym etapem prac będzie weryfikacja terenowa opracowanych w ten sposób danych oraz dodatkowe badania specjalistyczne . Projekt Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej jest wybitnie interdyscyplinarny; zatrudnionych w nim będzie 20 specjalistów reprezentujących nauki: historyczne, przyrodnicze i geograficzne.


Postołowo, rezerwat Szczekotowo. Badania cmentarzyska (fot. R. Szlązak)


Puszcza Ladzka. Cmentarzysko kurhanowe (fot. J. Wawrzeniuk)


Puszcza Ladzka. Kurhany, cmentarzyska kurhanowe, systemy pól w zobrazowaniu ALS (opr. M. Jakubczak i J. Wawrzeniuk)


Puszcza Ladzka. Badanie kurhanu przez Instytut Archeologii UKSW (fot. J. Wawrzeniuk)© COPYRIGHT 2017 ALL RIGHTS RESERVED